Кенди Банкя

Изграждане на фасадно и покривно обличане.

Фасада - монтаж на стенни касети, вата и FALZON

Покрив- монтаж на високо-профилна LT ламарина, вата и FALZONГалерия