Производствени халета и фирмени сгради

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”

Изпълнение на PVC хидроизолация по покрив.


Хале

Фасадни обшивки CASSETTON, окомплектовки и обшивки, бордове