ЛАМЕЛОН
LAMELLON INTERACTIVELAMELLON


Фасадните облицовки се изпълняват посредством полагането на един материал върху друг или често върху носеща конструкция. Целта е да се постигне финишен слой, предназначен да защитава от атмосферни влияния, както и да се осигури естетично завършване на фасадата. Самата облицовка не е задължително да осигури водоплътност, а е по-скоро завършващ елемент, който предпазва от прякото проникване на вода и вятър в конструкцията на сградата. Препоръчва се използването на фасадни мембрани за повишаване степента на водонепромокаемост.


Продукт Материал H
(ширина)
L min
(мин. дължина)
L max
(макс. дължина)
Lamellon 210 Алуминий
Стомана
210 mm 1000 mm 6000 mm
Lamellon 310 Алуминий
Стомана
310 mm 1000 mm 6000 mm
Забележка: Ламелите Lamellon могат да се произвеждат по поръчка от различни материали. Дължините на ламелите могат да бъдат над 6000 mm, ширината B от 180 до 650 mm с видима фуга до 20 mm между отделните ламели.


LAMELLON
1. Окачвач
2. Носач
3. Lamellon
A. Разстояние между носачи
B. Ширина на ламели Lamellon
C. Разстояние между окачвачи
H. Дълбочина на ламели Lamellon (25 mm)
L. Дължина на ламели LamellonАжурните метални окачени тавани “Lamellon” намират своето приложение за големи вътрешни пространства на обществени сгради. Вертикалното полагане на елементите върху носещата конструкция позволява оформянето на хоризонтална таванна завеса със специфични ефекти, през която безпроблемно да функционират както осветителните тела, датчици и разпръсквачи на пожарогасителните инсталации, така и дифузьори на въздуховодите.

Продукт Материал H
(ширина)
L min
(мин. дължина)
L max
(макс. дължина)
Lamellon 100 Алуминий
Стомана
100 mm 1000 mm 6000 mm
Lamellon 200 Алуминий
Стомана
200 mm 1000 mm 6000 mm
Забележка: Ламелите за транспарантен метален окачен таван Lamellon могат да се произвеждат от други материали с различна H (ширина) зададени по спецификация на клиента.

Плътните метални окачени тавани “Lamellon” се използват като интериорно и екстериорно решение в много офис и индустриални сгради, болници и други. Елементите могат да бъдат произведени с различни обработки, които имат отношение към вътрешното пространство, акустика и осветление.

LAMELLON
1. Окачвач
2. Носач
3. Lamellon
A. Разстояние между ламели Lamellon
B. Разстояние между носачи
C. Разстояние между окачвачи
H. Ширина на ламели Lamellon
L. Дължина на ламели Lamellon


Продукт Материал H
(ширина)
L min
(мин. дължина)
L max
(макс. дължина)
Lamellon 210 Алуминий
Стомана
210 mm 1000 mm 6000 mm
Lamellon 310 Алуминий
Стомана
310 mm 1000 mm 6000 mm
Забележка: Ламелите Lamellon могат да се произвеждат по поръчка от различни материали. Дължините на ламелите могат да бъдат над 6000 mm, ширината B от 180 до 650 mm с видима фуга до 20 mm между отделните ламели.

Облицовките от метални ламели “Lamellon“ намират широко приложение в изпълнението на вентилируеми фасади. Могат да се полагат хоризонтално, вертикално или под определен ъгъл. В зависимост от търсеното решение могат да бъдат произведени за монтаж с различен растер и с променлива фуга. Този тип обшивка напълно удовлетворява изискванията за пожароустойчивост на фасадата, заради причисляването на изходния материал от цветен метал или стомана към клас „А1 – напълно негорим“.Галерия