Technopanel

Technopanel ТТОРok
TTOP
Покривните панели ТТОР с изолация от полиуретанова твърда пяна (PUR), полиизоциануратна твърда пяна (PIR) или минерална вата (MW) са подходящи за всякакъв вид топлоизолирани покриви при минимален наклон на ската 7%. Проблеми като течове или прах са изцяло елиминирани, чрез прецизните и безупречни сглобки на панелите.
Благодарение на изключителното поведение при понасяне на натоварвания и малкото им собствено тегло, панелите ТТОР позволяват достигане на по-големи разстояния между столиците, което води до спестяване на материал от носещата конструкция и съкращаване времето за изпълнение. Те могат да бъдат с 3 или 5 ребра, като външният и вътрешният слоеве са галванизирани, поцинковани стоманени листове със завършващо полиестерно цветно покритие.
Стандартните дебелини на панелите ТТОР са в диапазон 30 - 120 мм.
  • Покривна широчина – 1000мм
  • Максимална дължина – 15000мм

TTOP 3 - Покривни панели с три ребра TTOP 5 - Покривни панели с пет ребра
TTOP TTOP
TTOP TTOP
 TTOP Връзката между покривните панели ТТОР е постигната, чрез коронно застъпване на допълнителен профил със съседния панел.
ТТОР


Technopanel TFACE

ok
TFACE
Стенните панели TFACE с изолация от полиуретанова твърда пяна (PUR), полиизоциануратна твърда пяна (PIR) или минерална вата (MW) се използват за фасади на индустриални и офис сгради, производствени халета, складове, спортни зали, хипермаркети, търговски центрове, гаражи, бензиностанции и други. Подходящи са за почти всякакви обекти, които изискват добра изолация, бърз монтаж и естетичен вид на сградата.
Панелите са с характерно оребряване или с гладка повърхност, като вътрешният и външният слоеве са галванизирани, поцинковани стоманени листове със завършващо полиестерно цветно покритие.
Начините на свързване между стенните панели TFACE позволяват както вертикален, така и хоризонтален монтаж. Това в комбинация с различните видове профилиране на външния лист ламарина дава възможност за разнообразни архитектурни решения и придава естетичен вид на фасадите, а плътността на връзките гарантира водонепроницаемост и топлоизолационна надеждност.
Стандартните дебелини на панелите TFACE са в диапазон 25 - 200 мм.
  • Покривна широчина – 1000мм
  • Максимална дължина – 15000мм


TFACE S - стенни панели със скрит монтаж TFACE Т - стенни панели с открит монтаж
TFACE S TFACE T
TFACE S TFACE T
TFACE S TFACE T
TFACE S TFACE T
Връзката между стенните панели TFACE S (със скрит монтаж) е постигната чрез метода двоен зъб-жлеб. Връзката между стенните панели TFACE Т (с открит монтаж) е постигната чрез метода зъб-жлеб.