HDPE мембрани за фундаменти

HDPE мембрани за фундаментиТефонд и Изостуд
са най-революционните системи за хидроизолация. Тяхната уникалност произтича от характерната им структура с обновен механизъм на закопчаване, което разширява възможностите за използването им и осигурява бързо и точно поставяне. Този начин на закопчаване на елементите позволява поставянето на мембраните вертикално. С Tефонд и Изостуд е възможно да защите стени с всякакви височини без прекъсвания и хоризонтални свързвания .


Завършващ профил Тапи за пирон Изостуд Тефонд

СХЕМА