карта София 1373,
кв. "Овча Купел",
ул. "Месечинка" № 7"В"

тел. +359 2 4211144
+359 2 955 59 35
+359 2 958 30 35
факс +359 2 958 94 55
+359 2 4211143
ел. поща office
facebook ВАС Про във facebook

  QR CONTACT CODE  ЕКИП


инж. Васил Стоянов
 
Основател и собственик на
фирма "ВАС Хидроизолации"

who Благой Стоянов M.S.
b.stoyanov
Управител


инж. Христо Стоянов
h.stoyanov
Управител

who инж. Данаил Стоянов
d.stoyanov
Ръководител производствена база

who инж. Боян Първанов
19.01.1951г. - 07.01.2014г.
 


инж. Васил Маринчев
v.marintchev
Организатор обработка производствена информация


инж. Борислав Златарев
b.zlatarev
Организатор производствено планиране

who Иля Василев
i.vasilev
Ръководител ПТО

who инж. Теодора Стоянова
t.stoyanova
Строителен инженер


ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ


who Бисер Александров
 b.aleksandrov
Началник производство

Stefan Стефан Манчев
s.manchev
Началник склад


Ива Младенова
i.mladenova
Търговски сътрудник


Венелина Ранова
v.ranova
Търговски сътрудник

who Велислав Стоилов
v.stoilov
Технически ръководител


Божидар Спасов
b.spasov
Технически ръководител


Калин Цанев
k.tsanev
Технически ръководител

who Димитър Глухов
d.gluhov
Технически ръководител

who Николай Грънчаров
n.grancharov
Търговски представител


инж. Любомир Илиев
l.iliev
Техник строителство и архитектура


инж. Десислава Чапова
d.chapova
Графичен дизайнер


СЧЕТОВОДСТВО

who Анета Дойчинова
a.doichinova
Главен счетоводител

who Мария Стоянова
m.stoyanova
Завеждащ административна служба

who Недка Стоянова
n.stoyanova
Счетоводител

x